Logotyp

Ancevska

Vi är en Juridisk Fastighetsbyrå grundad av jurister som erbjuder en önskvärd tjänst med grund i en gedigen profession och en varm värdegrund. Vi förmedlar idag våra kunders fastigheter: villor, bostadsrätter, fritidshus mm, främst i Göteborgsområdet men expanderar också möjligheten till förvärv i utlandet; bl. a i Sydfrankrike, Monaco och Italien. 

Vår önskan är att varje affärsrelation skall genomsyras av våra starka värderingar i närhet, engagemang och omsorg, i såväl våra processer som i alla dess övriga hänseenden. Idag tar detta sitt praktiska uttryck genom ett stöd och engagemang för organisationen UNG CANCER.

Vår filosofi

Efter mångårig erfarenhet vet vi med säkerhet att ingen process är den andra lik. Olika behov och olika önskemål, kräver olika strategier. Ibland är vägen synnerligen rak. Ibland något mer krokig. Emellertid ska inte sägas 'dessvärre'. Enligt vår åsikt krävs här endast det vi starkt förespråkar; En ömsesidighet. En lyhördhet. En förståelse. Och framförallt en närhet. Under dessa förutsättningar kan, med en gedigen och framgångsrik profession inom såväl juridik, ekonomi, fastighetsförmedling och framförallt relationer, utfallet inte bli några annat än lyckosamt. En önskan och en ambition i alla våra ärenden. 

Vårt mål

Den goda arbetsfilosofi som hitintills varit vägledande ska vidhållas om än bestämt förstärkas ytterligare. Relationer ska byggas. Relationer ska stärkas. Relationer ska leda till framgång för alla parter. Relationer ska leda till en omsorg. 

Med en gedigen profession. För en varm värdegrund. Tillsammans, oavsett vem. 

Vår historia

Med en upprinnelse redan år 1999 i form av erhållen Juris Kandidatexamen följd av en tingsmeritering, en advokatexamen, tjänstgöring i juristkåren och domstolsväsendet; att sedermera utvecklas ytterligare inom fastighetsförmedling och finna denna värdefulla kombination. En fortsatt, år efter år, uppskattad resa som lett till vackra utmärkelser men för oss, framförallt och mest värdefullt, fantastiska relationer. Kunder/klienter som idag är ens vänner, ens bakomliggande team. Vår gemensamma framgång. 

Önskan att grunda ANCEVSKA | GÖTEBORG har funnits där alltid, som en milstolpe i livet, men att defacto ta steget långt ifrån möjligt. 

"Alla ska vi nå våra milstolpar i livet, sades det. En varm tanke som tar en mot de vackra sådana. Onekligen och lyckligen. Emellertid sades det inte att 'milstolpen' även är något bortom det tänkbara, förrän den obeskrivliga insikten dragit över en. En insikt som leder till en önskan och en vilja att förändra. Okontroversiellt och kanske ingen nyhet. Dock..."

Med ett synnerligen fantastiskt team bakom har möjligheten nu givits. Ett gediget arbete har genomförts och parter har funnit varann för en strävan åt samma riktning. 

Innerlig och evig tacksamhet till:

Devise Kapital 
H. Eklund, AO Media Design
V. Ristevski, Art Director
M. Levin, Fotograf
D. Måård
M. Nilsson
N. Sundström 
M. Sundell 
S. Rostedth
V. Ancevski 
UNG CANCER 

Och till våra betydelsefulla för allt stöd:

H. Bengtsson
S. Lindeström
A. Schröder 
J. Renard
X. Teng 
H. Wribe
K.L Mannerfelt 
E. Unogård 
K. Stahlfors  
M. Danielsson 
LG. Benjaminsson
M. Milevski 
J. Hedlund
C. Darholm

D. Backman 
C. Dahlqvist
M. Trajkovski  
P. Ekner
S. Suneson
R. Krakowski 
B. Fransson 
A. Jönsson 
A. Andersson
J. Moreno
M. Svensson Franco
B. Hadzic Deboni
K. Hagnevik
D. Jankulovski

Och inte minst, D. Cvetkovska. 

Min för evigt närmsta vän, min underbara moster. Pga denna cancer. Så djupt älskad. Så djupt saknad.

Kärlek,

Pauline Ancevska med team